Referaty

Referaty mogą być wygłaszane po galisyjsku, hiszpańsku, portugalsku lub angielsku. Czas trwania referatu: 20 minut. Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o przesłanie propozycji referatu o objętości nieprzekraczającej 200 słów wraz z następującymi danymi:

  • Imię i nazwisko autora
  • Jednostka macierzysta
  • Adres e-mail
  • Słowa klucze (5)
  • Rodzaj opłaty (ogólna/ doktorancka)

Prosimy nadsyłać propozycję na adres: identidadeexenero@gmail.com do dnia 15 grudnia 2015 r. Ostateczny wybór prezentacji ogłoszony zostanie 30 grudnia 2015 r.

Advertisement

Komitet Organizacyjny

Przewodniczące

Maria Boguszewicz (Uniwersytet Warszawski, Polska)
Ana Garrido González (Uniwersytet Warszawski, Polska)

Sekretarz
Bartosz Dondelewski (Uniwersytet Jagielloński, Polska)

Członkowie

Marcos Arcaya (Uniwersytet Warszawski, Polska)
Aleksandra Gocławska (Uniwersytet Warszawski, Polska)
Aleksandra Jackiewicz (Uniwersytet Warszawski, Polska)
Marta Kobiela-Kwaśniewska (Uniwersytet Śląski, Polska)
Rebeca Lema (Uniwersytet Warszawski, Polska)
Antía Marante Arias (Christian-Albrechts- Universität zu Kiel, Niemcy)
Marta Pawlikowska (Uniwersytet Łódzki, Polsk)
Daria Salamonowska (Uniwersytet Warszawski, Polska)
Juliana Serpentini (Uniwersytet Warszawski, Polska)
Urszula Wilk (Uniwersytet Warszawski, Polska)

Komitet Naukowy

María Xosé Agra (Consello da Cultura Galega, Hiszpania)
Anxo Angueira (Universidade de Vigo, Hiszpania)
Urszula Aszyk (Uniwersytet Warszawski, Polska)
Beata Baczyńska (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
Luís Bará Torres (Naukowiec niezależny, Hiszpania)
María do Cebreiro (Universidade de Santiago de Compostela, Hiszpania)
Brad Epps (University of Cambridge, Wielka Brytania)
Helena González Fernández (Universitat de Barcelona, Hiszpania)
Carme Fernández Pérez-Sanjulián (Universidade da Coruña, Hiszpania)
Maria Filipowicz (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
Anna Kalewska (Uniwersytet Warszawski, Polska)
Barbara Łuczak (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
Xosé Manoel Núñez Seixas (Ludwig-Maximilians-Universität München, Niemcy)
Aurora Marco López (Universidade de Santiago de Compostela, Hiszpania)
Zofia Marzec (Uniwersytet Warszawski, Polonia)
Carmen Mejía (Universidad Complutense de Madrid, Hiszpania)
Tadeusz Miłkowski (Uniwersytet Warszawski, Polska)
Henrique Monteagudo (Universidade de Santiago de Compostela, Hiszpania)
Katarzyna Moszczyńska (Uniwersytet Warszawski, Polska)
Magda Potok (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
María Reimóndez Meilán (Investigadora independiente, Hiszpania)
Anna Sawicka (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
Piotr Sawicki (Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu, Polska)
Beatriz Suárez Briones (Universidade de Vigo, Hiszpania)
Laura Tato Fontaiña (Universidade da Coruña, Hiszpania)
Dolores Vilavedra (Universidade de Santiago de Compostela, Hiszpania)

Zaproszenie do udziału w sympozjum: Tożsamość i płeć w Galicji: perspektywa interdyscyplinarna

Celem sympozjum jest poddanie refleksji oraz interdyscyplinarnej analizie tożsamości, czy raczej wielu różnych tożsamości zbiorowych, które na przestrzeni wieków tworzyli mieszkańcy Galicji. Od mitów celtyckich, po mit Atlantydy oraz skomplikowane opowieści konstruowane przez uchodźców do Ameryki Łacińskiej. Alternatywną tożsamość odkrywać będziemy w ponadnarodowym kontekście, czerpiąc ze współczesnych teorii postkolonialnych które, kwestionując hegemoniczną władzę metropolii oraz homogeniczne kultury przenoszą swoją uwagę na badania międzykulturowe oraz na konstrukcję tożsamości marginalnych.
Nowoczesne zgłębianie tożsamości kulturowej radykalnie zmieniło dotychczasowe oblicze pojęć takich jak centrum i peryferia, zaś ruch globalistyczny, który zdawał się zapowiadać apokaliptyczny zmierzch różnorodności kulturowej, sprawił, iż wielu teoretyków zwróciło się w stronę obszarów dotychczas uznawanych za peryferyjne. W konsekwencji tożsamości marginalizowane znalazły się w centrum aktualnych studiów poświęconych analizie konstrukcji tożsamości w kontekście transkulturowym. W ten właśnie sposób feminizm oraz studia nad różnorodnością seksualności dostarczyły podstawowych narzędzi teoretycznych rzucających światło na konstrukcję tożsamości z punktu widzenia tego, co marginalne i wykluczane. Nie jest więc niespodzianką, że w Galicji ruch feministyczny cieszy się tak długą tradycją, i że tak zwana “fioletowa moda” pozwoliła, aby kanon zachwiał się w posadach, a wykluczanie pisarek zaczęło być kwestionowane.
Spotkamy się, aby wspólnie stworzyć skomplikowany portret, szczegółowy opis przypadku galisyjskiego jako paradygmatycznego źródła interesujących refleksji w dziedzinie studiów związanych z płcią oraz konstrukcją tożsamości w kontekstach transkulturalnych.
W sympozjum udział weźmie szerokie grono ekspertów polskich oraz międzynarodowych, takich jak profesor Dolores Vilavedra z Uniwersytetu w Santiago de Compostela, czy profesor Helena González Fernández z Centre Dona i Literatura (Universitat de Barcelona).

Osie tematyczne
Zapraszamy zarówno kulturoznawców, jak i literaturoznawców, językoznawców i historyków. Proponujemy poniższe osie tematyczne, jakkolwiek wszelkie propozycje będą mile widziane, pod warunkiem, że odpowiadają głównemu tematowi sympozjum:

1. Literatura kobiet w Galicji
2. Literatura jako narzędzie rozwoju tożsamości kulturowej i seksualnej w Galicji.
3. Feminizm jako zjawisko kulturowe i historyczne w Galicji.
4. Feminizm i sytuacja kobiety w Galicji z perspektywy lingwistycznej i socjolingwistycznej.
5. Neofalantes – nowe tożsamości, nowe dyskursy.
6. Nowe tożsamości powstałe na kulturalnej mapie Galicji.
7. Emigracja i tożsamość. Tożsamości ponadnarodowe: jestem Galisyjczykiem z …
8. Tożsamość i cyberprzestrzeń.
9. Historia kobiet w Galicji.
10. Pamięć historyczna z perspektywy płci.
11. Polityka historyczna w Galicji.

Wykłady plenarne

María Xosé Agra (Consello da Cultura Galega, España)

Maria Filipowicz (Uniwersytet Jagielloński, Polonia)

Carme Fernández Pérez-Sanjulián (Universidade da Coruña, España)

Helena González Fernández (Universidade de Barcelona, España)

Tadeusz Miłkowski (Universidade de Varsovia, Polonia)

Beatriz Suárez Briones (Universidade de Vigo, España)

Dolores Vilavedra (Universidade de Santiago de Compostela, España)

Inscripción

La cuota general de inscripción es de 90 EUROS / 350 PLN. La cuota de doctorando es de 50 EUROS / 200 PLN. La cuota de inscripción incluye los entremeses y café entre las sesiones, la cena de clausura y los materiales impresos del congreso.